contacte: info@innobalears.com Mariona Luis Tomás

Innovació Planificada

Implantant innovacions de forma sistemàtica

Entenem Innovació Planificada com la identificació, estructuració i implantació sistemàtica d’innovacions en una entitat o organització. El que diferencia la Innovació Planificada d’altres formats d’innovació és la visió de procés, no es tracta d’un moment d’inspiració, sinó d’un enfoc sistemàtic d’actuació.

La nostra proposta en 10"
 • Identificam, estructuram i implantam les idees que no pots implantar per estar pendent del dia a dia
Experiència
 • Més de 200 diagnòstics d’innovació realitzats, en sectors industrials, turístics i emergents
 • Realització de diagnòstics d'innovació sectorials en sectors industrials
 • Més de 10 projectes presentats a convocatòries públiques de R+D+i
 • Participació en projectes europeus (HES, TOUREG, ARTES)
 • Participació en projectes regionals de política d’innovació
 • Estructuració i participació en clusters (CLAB, Audiovisual, i TurisTEC, TIC en Turisme)
 • Participació en estudis de prospectiva turística
 • Material didàctic d’Innovació en Turisme, per a la UdG (Univ. de Girona) i per a la UOC (Univ. Oberta de Catalunya)

Els nostres Serveis

A InnoBalears treballem per projecte i sempre fem una proposta personalitzada amb objectiu i resultat esperat del projecte, planificació i pressupost. L’acceptació o no de la proposta depèn del client.

A nivell de serveis, hi ha certa casuística que genera determinats projectes-tipus que han sigut especialment útils per a les entitats client d’InnoBalears:

 • Si l’entitat vol iniciar un procés d’Innovació planificada, té moltes idees i no sap per on començar, oferim un servei de Diagnòstic d’Innovació, en el que s’avaluen les seves capacitats d’innovació, s’identifica el que es necessita per ser una entitat innovadora i s’estructuren i valoren les idees que hi ha per iniciar el procés. Si l’entitat té una idea però no té clar si pot ser viable o tenir sentit per a l’organització, oferim l’Estructuració d’un projecte, que inclou la definició de les seves principals variables (objectiu, resultats esperats, recursos necessaris, activitats a realitzar, planificació, pressupost, possibilitats de finançament, etc.) i una visió exterior de la viabilitat i sentit per a l’empresa.
 • Si el que es vol és saber què fan els competidors o quina política d’innovació s’està fent en altres llocs del planeta, oferim un Servei de Benchmarking sobre tendències d’innovació, ja sigui en productes, processos, models de negoci, noves tecnologies, nous models de comercialització, nous models organitzatius, agents emergents de coneixement, etc.
 • Si es tracta d’una entitat comunitària que vol promoure la innovació entre els seus usuaris, oferim la definició i implantació d’un Projecte de promoció de la innovació, personalitzats a les circumstàncies i característiques de l’entitat.
 • Si es requereix la participació en algun projecte d’Innovació emprès per una entitat aliena a InnoBalears en tasques de gestió de projecte, elaboració d’informes, valoracions, anàlisi de viabilitat, etc., oferim Suport tècnic a projectes d’Innovació, que inclou tot tipus de tasques de suport i seguiment del projecte.
 • Si el que es necessita és conèixer què és Innovació Planificada, com es gestiona un projecte i quines són les darreres tendències sobre Gestió de la Innovació, oferim Formació individual i grupal, en format de sessions formatives i en format taller, i també per estudiants universitaris de grau i postgrau, online i offline.

Tenim una experiència especialment significativa en el Sector Turístic, tot i que la Innovació Planificada és només una part de la Gestió de la Innovació en l’organització turística.

Mariona Luis Tomás | InnoBalears | Mallorca

InnoBalears, consultoria especialitzada amb àmplia experiència en gestió de la innovació planificada, intuïtiva i social a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (Illes Balears - Espanya). Mariona Luis Tomàs, enginyera industrial.