contacte: info@innobalears.com Mariona Luis Tomás

Innovació Intuïtiva

Personalitzant el servei en cada interacció amb el client

La Innovació Intuïtiva té sentit principalment en empreses de serveis on la producció i el consum del servei és simultani i el client participa de forma activa en la creació del servei. Consisteix en crear en cada cas solucions concretes per satisfer les necessitats del client, sense que existeixi una planificació prèvia. Té un component sistemàtic (és a dir, s’ha de fer sistemàticament en qualsevol situació i amb qualsevol client), però es basa en les persones i la seva capacitat d’interacció.

La idea és que de forma sistemàtica es creen nous serveis (personalitzant a la situació i al client o usuari els recursos existents) per donar resposta a necessitats dels clients, tenint en compte les circumstàncies.

La Innovació Intuïtiva afegeix la intuïció com a eina de detecció de necessitats del client, és a dir, que la persona que ofereix el servei faci servir la seva intuïció per personalitzar els recursos de què disposa.

Un exemple d’innovació intuïtiva es podria donar quan un recepcionista d’hotel detecta que un client, al que no entén per qüestió d’idioma, té un problema significatiu, i li demana a un altre client que parla la mateixa llengua que aquest i la llengua del recepcionista que li tradueixi el problema, enviant posteriorment un detall de l’hotel al traductor.

La nostra proposta en 10"
  • Identificam i formam persones capaces d'innovar creant un servei diferent en cada interacció amb el client.
Experiència
  • Presentació del concepte d’Innovació Intuïtiva a les jornades prèvies del II Congrés de Turisme de Catalunya
  • Formació en Innovació Intuïtiva als estudiants de màster de Turisme de la Universitat de Girona
  • Identificació de casos pràctics per a la selecció de personal amb capacitat d’Innovació intuïtiva per a pràctiques universitàries
  • Preparació de material didàctic sobre Innovació Intuïtiva per als estudis de Turisme de la Universitat Oberta de Catalunya

Els nostres Serveis

A InnoBalears treballem per projecte i sempre fem una proposta personalitzada amb objectiu i resultat esperat del projecte, planificació i pressupost. L’acceptació o no de la proposta depèn del client.

A nivell de serveis, hi ha certa casuística que genera determinats projectes-tipus que han sigut particularment profitosos per a les entitats client de InnoBalears:

  • Si el que es necessita és conèixer què és Innovació Intuïtiva, com es crea un servei personalitzat a un context i a un client en base a un conjunt de recursos disponibles, oferim Formació individual i grupal, en format de sessions formatives i en format taller experiencial.
  • Per a empreses que requereixen treballadors amb capacitat d’innovació intuïtiva definim i integrem en el sistema de qualitat Processos d’identificació de persones amb capacitat d’innovació intuïtiva, en el marc dels processos de selecció i formació de personal de l’empresa.
  • Si del que es tracta és d'identificar persones amb capacitat d’innovació intuïtiva, capaces de crear serveis personalitzats a la situació i al client, identifiquem i desenvolupem casos pràctics en funció del tipus de negoci de que es tracta i de les capacitats que es volen identificar per tal de que el personal de la companyia analitzi la capacitat d’innovació intuïtiva dels candidats o dels treballadors.
  • Per a organitzacions consolidades, definim i implantem projectes de promoció d’Innovació Intuïtiva, per tal que tots els treballadors entenguin, utilitzin i comparteixin el concepte, contribuint a la fidelització dels clients.

Aquests serveis s’ofereixen a empreses de serveis on la producció i el consum del servei és simultani, com empreses turístiques, o a empreses de serveis on el venedor ha de triar entre una cartera de serveis el més personalitzada possible a la situació del client.

Mariona Luis Tomás | InnoBalears | Mallorca

InnoBalears, consultoria especialitzada amb àmplia experiència en gestió de la innovació planificada, intuïtiva i social a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (Illes Balears - Espanya). Mariona Luis Tomàs, enginyera industrial.