contacte: info@innobalears.com Mariona Luis Tomás

Avisos Legals

1. Dades de l'empresa

En cumplimient de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

Denominació Social: INNOBALEARS

Nif / Cif: 43089102M

Domicili Social: C/ Golf d'Almeria, n10, 2º - 1ª - 07004 Palma de Mallorca (Balears - Espanya)

Correu electrònic: info@innobalears.com

2. Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els textes, així com la informació i continguts que es recullen en aquest lloc web estan protegits per la legislació espanyola sota els drets de propietat intelectual i industrial a favor de INNOBALEARS i no es permet la reproducció i/o publicación, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió, ni modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de INNOBALEARS.

L'usuari, única i exclusivament, pot fer servir el material que apareix en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel · lectual estan expressament reservats per INNOBALEARS.

INNOBALEARS vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

3. Protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'objecte de la qual és garantir i protegir, pel que fa al tractament dels dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, INNOBALEARS informa als usuaris que en el present lloc web no es demanen ni registren dades de caràcter personal.

3. Protecció de dades de caràcter personal

A - INNOBALEARS no utilitza cookies que quedaran emmagatzemades a l'ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Quan l'usuari es trobi navegant per les pàgines web de INNOBALEARS el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora en què comença la visita, i en la qual abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

B - INNOBALEARS podrà modificar, sense previ avís, la informació contingut en el seu lloc web, i la seva configuració i presentació.

C - INNOBALEARS es compromet a través d'aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web de INNOBALEARS, produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. INNOBALEARS, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir tan aviat com tingui coneixement aquests errors.

D - INNOBALEARS es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s'enviï ALS CLIENTS de INNOBALEARS sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i INNOBALEARS, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l'empresa.

E - INNOBALEARS no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web el present lloc web i / o en l'ús de les informacions contingudes en aquest.

F - INNOBALEARS no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, dels materials continguts en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertextos que possibilitin, a través del present lloc web, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de INNOBALEARS; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació.

G - INNOBALEARS no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en aquest lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des del present lloc web.

H - En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en el lloc web d'aquest lloc web.

Mariona Luis Tomás | InnoBalears | Mallorca

InnoBalears, consultoria especialitzada amb àmplia experiència en gestió de la innovació planificada, intuïtiva i social a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (Illes Balears - Espanya). Mariona Luis Tomàs, enginyera industrial.